En flagnad Maria

Vad väljer vi att synliggöra?

Maria är tillbaka i den protestantiska kyrkan. Många hävdar säkert att hon aldrig varit borta, men i så fall är det hennes betydelse som förändrats. Vilket är minst lika intressant. Den Maria som lyfts fram i kyrkorum idag är inte en ung, ljuv madonna med lilja i handen, utan en inåtvänd kvinnogestalt i flagnade färger. Men hennes utstrålning är stark och förmedlar ett annat tidsperspektiv, den tid som ger utrymme för anknytning, kontinuitet och fördjupning.

Genom Marias av århundraden nötta gestalt kan vi uppleva historiens långsamma andetag och hon förmedlar i all sin stillsamhet en känsla av delaktighet i att vara människa. Maria långt före oss och alla generationerna sedan dess har alla försökt förstå det möjliga i livets båda ytterligheter, jublande Gudskontakt och djupaste smärta. Maria förmedlar detta utan att avkräva en tro i utbyte.