Marias döttrar lika osynliga som Maria själv

För mig som konstnär är det både inspirerande och utmanande att arbeta med konsthistoriens mest skildrade kvinnofigur. Mest spännande, för kvinnan bakom myten är märkligt anonym. Den mest kända kvinnan i världshistorien är i det närmaste osynlig bakom myten. I Bibeln står det egentligen inte så mycket om Maria. Större delen av sitt liv måste hon dock ha levt ett mycket vanligt kvinnoliv med vattenhämtning, matlagning och omhändertagande av den allt större barnaskaran.

Maria fick ett okänt antal barn efter Jesus. Sönerna är namngivna, så dem vet man är fem. Men på Bibelns tid var kvinnor och döttrar sällan värda att skriva något om, så därför finns det inga namn på Marias döttrar. Det går inte ens att med säkerhet säga hur många de var, men kanske var de tre. Dessa tre namnlösa döttrar har jag valt att använda mig av i detta konstprojekt, som en motpol till Mariasymbolen.

I mellanrummet, eller snarare tomrummet, mellan Maria och hennes döttrar möter jag igen alla de kvinnor runt om i världen som talade med mig om behovet att synliggöra kvinnors liv och andlighet i vår egen tid. De som uppfattade sig själva som osedda.