En vokal teaterhändelse i Domkyrkan

Den 14 och 15 november klockan 18.30 inbjuder Lunds domkyrka tillsammans med Teater InSite och Varietéteatern Barbès till en unik teaterupplevelse i kyrkorummet.

– Teaterhändelsen utgår från hur ett liv gestaltas genom de ritualer en människa går igenom. Ensemblen experimenterar med form och knyter an till Domkyrkan som rum. Just detta möte mellan det gamla kyrkorummet och den experimentella teatern gör det extra spännande, säger domkyrkokaplan Lena Sjöstrand.

Teater InSite är en teatergrupp som med bas i Malmö arbetar med platsspecifik teater. Våren 2010 framförde de Dödsvariationer av Jon Fosse i Domkyrkans krypta. Nu fortsätter samarbetet i gränsområdet mellan ritual och teater och med i projektet tar de också Varietéteatern Barbès samt specialkomponerad musik som den röda tråden. Teatergrupperna ställer frågor om vilken plats och funktion de religiösa ritualerna har i ett samhälle. Vad händer med dessa gemensamma uttryck för känslor och för existentiella erfarenheter i ett sammanhang där religionen är mindre synlig?

Medverkande är Ragna Weisteen, regissör, Sarah Cederstrand, scenograf samt skådespelarna Matthias Hahne Thorbjörnsson, Nina Jemth, Pelle Öhlund och Birte Heribertson. Dessutom en vokalensemble bestående av Ida Bjerge-Sköld, Elin Eriksson, Desiree Persson, Peter Öberg, Sebastian Duran och David Sarosi. Musik och komposition: Ulrika Emanuelsson

Begränsat antal platser.