Carmen Izquierdo och Charlotte Lund har tilldelats Lunds stadsbyggnadspris

Domkyrkoforums arkitekt Carmen Izquierdo och landskapsarkitekten Charlotte Lund, som har gestaltat Domkyrkoplatsen, har tilldelats Lunds stadsbyggnadspris för 2011.

Juryns motivering
Lunds stadsbyggnadspris 2011 tilldelas arkitekten Carmen Izquierdo och landskapsarkitekten Charlotte Lund, som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun genom nybyggnaden av Domkyrkoforum och Domkyrkoplatsen. Carmen Izquierdo har gestaltat en unik och vacker byggnad vars skala och gestaltning är väl anpassad till den omgivande bebyggelsen. Byggnaden inordnar sig omgivande stadsrum och sträcker sin ”kikare” vänligt och nyfiket mot Domkyrkan. Materialvalen i fasad och interiörer är medvetet och väl genomarbetade. Domkyrkoforum utgör därmed en värdig representant för det tidiga 2000-talets arkitektoniska uttryck i Lunds stadsmiljö.

Charlotte Lunds gestaltning av marken kring Domkyrkan förenar de kringliggande stadsrummen och lyfter vördnadsfullt fram byggnaderna. Vatten ger liv åt platsen och lockar besökaren att slå sig ned en stund. Markbeläggningen återskapar en gammal pilgrimsled och lyfter fram platsens historia samtidigt som Domkyrkoplatsens utformning gör den till en ny och vacker mötesplats i Lunds stadskärna. Den nya siktlinjen mellan Liberiet och Klostergatan skänker stadsbilden nya kvaliteter.

Prissumman är på 30 000 kronor.

Läs mer på Lunds kommuns webbplats.