Barn får agenda att måla i

Alla barn som besöker en högmässa I Lunds domkyrka får nu en egen agenda. Barnens agenda följer kyrkoåret och bygger på dagens tema. I varje agenda finns en bild att färglägga, en bibeltext, sångtips och en bön.

Agendan kan barnen använda i kyrkan under gudstjänsten. Efteråt kan de gärna ta med den hem, eftersom det finns en uppgift på baksidan som man kan göra  tillsammans med syskon och vuxna.

Barnens agenda är hämtad ur boken Barnens agenda, som är skriven Josefin G Andersson, präst i Domyrkoförsamlingen och Ellinor Burman, församlingspedagog i Helgeands församling i Lund. Boken är utgiven på Verbum förlag.