Ny föreläsningsserie om Domkyrkan

I vår startar en föreläsningsserie om Lunds domkyrka. Föreläsningarna vänder sig till frivilligarbetare i kyrkan, sommarvärdar och guider. I mån av plats kan även andra intresserade delta.

Vi träffas måndagar klockan 18-20 i Domkyrkan, Domkyrkoforum, Domkyrkomuseet eller Pilgrimsplats Liberiet. Föreläsningarna är kostnadsfria. Anmäl dig till Anita Larsson, 046 35 88 77, anita.larsson2@svenskakyrkan.se. Högst 30 deltagare.

23/1  Domkyrkans historia, Anita Larsson, domkyrkoguide, Domkyrkoforum
30/1  Horologium Mirabile Lundense, Lone Mogensen, författare/föreläsare, Domkyrkan
6/2  Änglaskåpet, Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, Domkyrkan
13/2  Domkyrkomuseet, Sofia Cinthio, antikvarie vid Lunds universitets historiska museum, Domkyrkomuseet
27/2  Brunius och Zettervall, Lone Mogensen, författare/föreläsare, Domkyrkoforum
5/3  Några konstverk i domkyrkan, Lars-Olof Albertsson, Domkyrkan
12/3  Att förhålla sig i kyrkorummet, Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, Domkyrkoforum
19/3  Om volontärskap, Maria Leijman, diakon, Domkyrkoforum
26/3  Pilgrimsplats mellan Santiago och Nidaros, Anna Alebo, pilgrimspräst, Pilgrimsplats Liberiet