Rekordmånga gudstjänstfirare i Domkyrkan i fjol

Gudstjänsterna i Domkyrkan fortsätter att locka fler och fler deltagare. Under 2011 har framförallt gudstjänsten på söndag förmiddag ökat och samlar nu över 16 000 deltagare, det högsta antalet under hela 2000-talet.

 Lunds domkyrka erbjuder ett brett gudstjänstutbud med en mängd olika gudstjänster under veckans alla dagar. Och gudstjänsterna är populära, under 2000-talets första år samlades årligen ungefär 70 000 personer till gudstjänsterna för att nu under de senaste åren vara närmare 80 000 varje år. Den ännu ej slutförda sammanräkningen av 2011 års gudstjänster visar att minst 79 000 gudstjänstbesök har gjorts – och då återstår en mängd andakter som ännu inte är inräknade vilket gör att siffran kommer att bli högre.

Vad som är särskilt tydligt för 2011 är att antalet gudstjänstdeltagare vid gudstjänsten på söndag förmiddag är den högsta på hela 2000-talet (tiden innan finns det ingen tillförlitlig statistik för). Under 2011 gjordes över 16 000 gudstjänstbesök i Domkyrkans gudstjänst på söndag förmiddag, det motsvarar ungefär 250 personer på varje gudstjänst. Även om man räknar bort den jämförelsestörande gudstjänsten då Dalai Lama gästade Lunds domkyrka är 2011 det år som samlat näst flest gudstjänstdeltagare under hela 2000-talet.

Totalt firades ungefär 1 250 gudstjänster i Lunds domkyrka under 2011. Det finns goda anledningar att tro att Lunds domkyrka fortsatt är den av Svenska kyrkans kyrkor som samlar flest gudstjänstdeltagare när alla statistiska uppgifter är sammanräknade och inrapporterade.