Labyrinter och heliga platser

Kom med ditt arbetslag, din förening eller dina vänner till Pilgrimsplats Liberiet för en pilgrimsupplevelse mitt i Lund. Under Vandring till heliga platser vandrar vi under två timmar till de glömda heliga platserna som finns bevarade i jorden under lundabornas fötter och i namnen på stadens gator och kvarter. Efter vandringen äter vi soppa och samtalar om upplevelsen.  Labyrintvandringen inleds med en berättelse om vad en labyrint är och därefter genomför vi en kortare meditativ vandring i den nyanlagda labyrinten på Domkyrkoplatsen intill Pilgrimsplatsen. Efter vandringen samtalar vi om upplevelsen över en tallrik soppa. Kontakta pilgrimsprästerna Agneta Stenermark Nyberg, agneta.stenermark-nyberg@svenskakyrkan.se 046 35 88 63 eller Anna Alebo, anna.alebo@svenskakyrkan.se 046 35 87 64 för anmälan och mer information.