Sarkofagen i kryptan

Denna utfördes på 1510-talet av arkitekten och stenhuggaren Adam van Düren, på beställning av ärkebiskopen Birger Gunnersen. Här gravsattes också denne ärkebiskop vid sin död 1519. Ärkebiskop Birger kom att bli den siste, invigde katolske ärkebiskopen i Lund.På locket på sarkofagen kan man se ärkebiskopen uthuggen i full ornat. Han är klädd i sin biskopshatt, mithran,och har kräklan, biskopsstaven, vid sin sida. Hans fötter vilar på ett lejon – en symbol för hoppet om uppståndelse. Ärkebiskopens huvud ligger i väster så att hans ögon tittar mot öster. Detta är en symbol för att den döde ska se när Kristus kommer åter. Han kommer då från öster där paradiset ligger, det himmelska Jerusalem, och där också solen stiger upp varje morgon.