Lyssna till körer från Lund och Berlin

Den 26 maj klockan 17 ger Lunds akademiska kör en konsert i Domkyrkan tillsammans med Chor der Humboldt-Universität zu Berlin.

Lunds Akademiska Kör är en blandad kör med runt 50 medlemmar,  de flesta är studenter och doktorander i Lund och Malmö. Kören bildades 1927 som damkör, men ombildades 1948 till blandad kör. LAK är knuten till Lunds universitets musikenhet Odeum. Dirigent och konstnärlig ledare är sedan 2007 Cecilia Martin-Löf.

Det är fri entré. Välkommen!