Dannebrogen sätts fram i Domkyrkan

I dag den 15/6 sätter Domkyrkan fram den danska flaggan Dannebrogen invid ärkebiskop Andreas Sunesens sarkofag i Dopkapellet.Detta p.g.a. att det var just denna dag år 1219 som ärkebiskopen fick motta den danska flaggan av Guds egen hand. Legenden berättar att ärkebiskop Andreas var med sin kung Valdemar Sejr på korståg i Estland för att kristna esterna.Så länge ärkebiskopen orkade hålla sina händer knäppta riktade mot himmelen i bön för danskarnas framgång, gick allt enligt planerna. Men den stackars ärkebiskopen blev ju trött i armarna och tog ner dem för att vila. Genast gick det dåligt för danskarna med kristnandet. Till sist fick man hitta på ett sätt att binda upp ärkebiskopens händer ovanför huvudet. Då rönte Danmark återigen framgång. Som ett tecken från Gud kom då Dannebrogen som en eldsflamma från himmelen rakt ner i ärkebiskop Andreas Sunesens händer.
Danmark har en av världens äldsta flaggor, kanske den äldsta.
Dannebrogen i Domkyrkan flyttas i kväll till det södra kapellet där den finns till beskådande t.o.m. den 31 augusti.