Världsdag för att förebygga självmord

Den 10 september är det Världssuicidpreventionsdagen. Då firas en mässa i Domkyrkan kl 18.30 arrangerad av SPES, riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd, Skånekretsen.

Präst är Bernt Eriksson, tidigare sjukhuspräst. Gun Marie Malmberg berättar om SPES. Karin Öjehagen sjunger.