Brott och straff på Café Existens

I höst startar {Det trodde du inte} Svenska kyrkan i Lunds studentprojekt, Café Existens. Möt forskare från universitetet och de aktuella – och eviga – frågorna.

Café Existens är i Domkyrkoforum, det nya huset bredvid Domkyrkan. Vi börjar kl 19.15 med fika. Sedan blir det föredrag och samtal. Välkommen!

 

11 september, David Alm, lektor i praktisk filosofi
Brottsoffer och rätten till straff

Det här föredraget kommer inte att handla om brottsoffers rättigheter som dessa vanligen diskuteras i samhällsdebatten. David Alms intresse rör sig istället kring det moralfilosofiska problemet om brott och straff. Går det att rättfärdiga bestraffning av brottslingar med hänvisning till brottsoffrens rättigheter? David Alm tar upp tanken på straff, dels som en sorts självförsvar och dels som en metod för att ge upprättelse och därigenom visa respekt, för brottsoffer.

 

9 oktober, Susanne Lundin, professor i etnologi
Kroppen som vara
En etnografisk undersökning av den globala organhandeln

Susanne Lundins intresse riktar sig mot medicinska fält där man på olika sätt så att säga skapar liv, förlänger liv, men också sorterar bort vissa former av liv. Det kan handla om fertilitetskliniker där ägg och spermier förenas med teknikens hjälp utanför kroppen. Eller då aborterade fosters hjärnceller opereras in i hjärnan hos patienter som lider av Parkinsons sjukdom. Det rör sig alltså om medicinska tekniker som ger fantastiska möjligheter, men som också väcker en rad problematiska frågor hos såväl den enskilda människan som samhället och lagstiftningen i stort. Ett illustrativt exempel är transplantationer. Det allt växande behovet av celler, vävnader och organ leder till att svårt sjuka människor tänjer på lagens gränser och blir så kallade medicinska turister. Det leder även till en svart marknad, till organhandel.

 

Den 13 november är programmet inte klart.

 

11 december Antoon Geels, professor i religionshistoria med religionspsykologi
Förvandlande ögonblick– Gudsupplevelser i historia och nutid

Det är långt ifrån ovanligt att människor vågar berätta om syn- eller hörselförnimmelser av Jesus eller änglar. Somliga ser ett starkt, men inte bländande ljus, som de uppfattar vara ett gudomligt ljus. Andra säger sig uppleva gudomlig kraft i naturen. En gemensam nämnare för de flesta är att de befann sig i en krisartad livssituation. Sällan besannas diktarens ord ”kaos är granne med Gud” tydligare än i dessa skildringar.

 

Det trodde du inte är ett projekt som drivs av Svenska kyrkan i Lund och riktar sig till studenter vid Lunds universitet. Projektet vill under åren 2011-13 skapa nya mötesplatser och kommunikationsvägar mellan Svenska kyrkan och studenter i Lund. Det vill säga var kan studenten i Lund och Svenska kyrkan mötas? facebook.com/dettroddeduinte