Namnet Lund

Namnet Lund har man försökt förklara på olika sätt genom tiderna. Att det skulle kunna kopplas till London har varit en av de teorier som man laborerat med. En annan teori, som kanske är den mest troliga, är att Lund kommer av offerlund, Lunden. Sedan man börjat gräva ut Uppåkra har man funderat över om offerlunden, som tillhörde denna järnåldersboplats ,kan ha legat någonstans i området där domkyrkan sedan växte fram. Offerlundar under hednisk tid var ofta anlagda nära en källa eller ett annat vatten. I kryptan finns ju en brunn idag som är en naturlig källa, och det är möjligt att denna källa hörde till offerlunden.