Bibelskola för ungdomar 17 år och uppåt

I samverkan med bl.a. Lunds stift startar vi i vår en bibelskola för ungdomar 17 år och uppåt. Bland föreläsarna finns biskop Antje Jackelén, domprost Håkan E Wilhelmsson och professor em Birger Olsson. Kursledare är upphovsmännen bakom Verbums prisbelönta ”Gummibibel” Fredrik Beverhjelm och Rickard Bonnevier tillsammans med Nina Karemo från Lunds stiftskansli.

Bibeln – berättelser om Gud och oss – den kristna kyrkans viktigaste skrift. Bibeln har dessutom betydelse inom politik, juridik, litteratur, filosofi och kultur. På gott och ont. Genom historien har Bibeln använt i olika syften. Men vad är Bibeln för samling av böcker? Var kommer de ifrån? Vilken roll spelar den egentligen och hur ska vi hantera det som står skrivet i den? I Lunds stifts bibelskola får du möjlighet att närma dig dessa – och många andra frågor kring Bibeln. Självklart är dina egna frågor en viktig del i kursen!

De fem kurstillfällena
Kursdagarna kommer att vara upplagda på ungefär samma sätt varje gång. Vi inleder kl. 10.00 med fika, andakt och en kort inledning. Därefter är det den inbjudne föredragshållaren som inspirerar oss under ca 90 minuter. Självklart finns det gott om plats att ställa frågor och samtala med föredragshållaren. Efter middagsbön och lunch fortsätter vi med samtal och arbete i mindre grupper. Vi utgår från frågeställningar från förmiddagens föredrag och med några av konfirmandbibelns alla möjligheter. Vid 15-tiden sammanfattar vi dagen, delar ut en hemuppgift till nästa träff, har andakt och fikar. Dagen är slut senast kl. 16.00.

Träffar och föredragshållare
3 jan kl. 10-16: Lars Eric Axelsson: Gamla testamentet (på jullovet)
Lars Eric är präst på Killans bönegård och har har doktorerat i Gamla testamentets exegetik. Han ger oss nycklar till några av Gamla testamentets mest betydande berättelser.

21 feb kl. 10-16: Antje Jackelén: Bibeln och nåden (på sportlovet)
Antje Jackelén är biskop i Lunds stift. Utifrån Lunds stifts vision ”Bottna i nåden och skapa i världen” berättar hon om bibeln och nåd.

28 mars kl. 10-16: Håkan E Wilhelmsson: Gudstjänsten & bibeln (på påsklovet)
På skärtorsdagen berättar Lunds stifts domprost om bibelns roll i gudstjänsten och hur gudstjänsten framställs i bibeln. Den gudstjänst vi firar idag har en mångtusenårig bakgrund.

27 april kl. 10-16: Birger Olsson: Nya testamentet
Professor em Birger Olsson, som var med och översatte Nya testamentet, ger inblickar i bibelberättelserna om Jesus och hur den kristna kyrkan började spridas kring östra Medelhavet.

12 maj kl. 10-16: Eva-Lotta Grantén: Luther och bibeln
Bibelskolan avslutas med en sändningsmässa kl. 11.00 i Lunds domkyrka ledd av biskop Antje Jackelén. Efter mässan berättar teologie doktor Eva-Lotta Grantén om Luther och bibeln.

Praktisk information
Plats
Vi träffas i Domkyrkoforum, strax söder om Lunds domkyrka.

Närvaro och bibel
Vi förväntar oss att du som är anmäld är närvarande vid samtliga träffar samt att du har din egen ”Gummibibeln” med dig.

Kursavgift
Kursavgiften är 750 kronor. Förutom själva utbildningen får du förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika varje kursdag och boken ”Guide till konfirmandbibeln”. Fråga i din församling om den kan betala eller bidra till din avgift.

Maximalt antal deltagare
I Lunds stifts bibelskola kan maximalt 36 personer delta.

Anmälan
Anmäl dig genom ett mejl till bibelskola@lundsdomkyrka.se. Ange namn, ålder, vilken församling du är aktiv i, mobilnummer, samt eventuell specialkost. Ange också var fakturan ska skickas, samt en kontaktperson om det är till en församling. Endast 36 platser, ”först till kvarn” gäller. Sista anmälan 7 december.

Bibelskolan arrangeras av Lunds domkyrkoförsamling och Lunds stift i samverkan med Sensus studieförbund och Svenska kyrkans unga i Lunds stift.