Domkyrkoforum får Region Skånes arkitekturpris

Domkyrkoforum har tilldelats Region Skånes arkitekturpris 2012. Priset togs emot av Domkyrkoforums arkitekt Carmen Izquierdo och Domkyrkorådets Christer Larsson.

Juryn skriver: ”Region Skånes arkitekturpris 2012 delas ut till Domkyrkoforum i Lund för att Lunds stadsbild har berikats i sitt viktigaste läge. Domkyrkan som symbolbyggnad har fått en lekfull byggnad att samspela med över ett frigjort, klarnat och välgestaltat stadsrum. Det nya besökscentrat flätar sig in i den befintliga byggnadsstrukturen och tar tag i alla de angränsande gaturummen och platserna, Kyrkogatan, Kungsgatan och platsen mot Domkyrkan. Här har Svenska kyrkan realiserat sin idé att göra sin verksamhet tillgänglig för en bred publik, utan att göra avkall på högt ställda ambitioner.

Arkitekturen i centrat är samtidigt framtidsinriktad och tidlös. Kompositionen bygger på utblickar, reflexer och inramning av betydelsefulla symboler. Mot Kyrkogatan är den publika entrén indragen och upplyft från trottoarens nivå. Det friliggande taket tecknar en volym av ett obefintligt hus och ramar in himlen. Genom glasfasaden skymtar en kontorsinteriör, som inte tycks vilja bli exponerad.

Formgivningen kännetecknas av mycket hög kvalitet i detaljering, materialitet och färgsättning. Den mörknande mässingsfasaden är en tydlig kontrast mot den ljusa interiören. I den sparsmakat gestaltade hörsalen råder vilsam vithet, oavsett om rummet är tomt eller fyllt med människor. Domkyrkoforum innehåller flera spännande mångsidigt användbara publika rum, inte minst det kringbyggda öppna uterummet där mötet mellan den traditionella tegelarkitekturen och den moderna glasade fasaden skapar en intressant men avspänd stämning”.

Arkitekt Carmen Izquierdo säger:

– Den arkitektoniska visionen för projektet har varit att skapa en byggnad som anpassar sig till platsen, samtidigt som den har en distinkt identitet. Vår ambition har varit att lägga till en tydligt samtida årsring till de många historiska årsringar som präglar Centrala Lunds stadsmiljö. Att vinna Skåne Arkitekturpris 2012 ger oss en bekräftelse på att vi har lyckats genomföra ett viktigt hus för regionen. Det är roligt att många människor tycker att huset är fantastiskt, det känns som det bidrar till någon form av framtidsoptimism. Som om det vore en start på något nytt.