Biljettinformation luciakonserter

De traditionella Luciakonserterna äger i år rum den 8 december kl. 17.00 och 19.30 samt den  9 december kl. 15.30 (familj) och 18.30.

Biljetterna köper du hos bokhandeln Arken.