Längtan i vårens första Nattkyrka

Karin Håkansson, Hans Jakob Wastvedt och Cristina Säfsten.

Cristina Säfsten och Hans Jakob Wastvedt framför sånger om längtan, kärlek, tvivel och tillit. Den 15 februari kan du lyssna till deras musik i Nattkyrkan.

Cristina Säfsten, som är musikhögskolestuderande, står för sång och flöjtspel. Hans Jakob Wastvedt, också högskolestuderande, har tonsatt musiken och spelar piano. Hans Jakob knyter samman sångerna med tänkvärda ord om att ta se och ta vara på det som finns här och nu.

Sångtexterna är skrivna av Karin Håkansson, präst i Limhamn och stipendiat hos Anders Frostensonstiftelsen.

Nattkyrkan är en mötesplats i Lunds domkyrka för stillhet, reflektion, enskilda samtal, fika, andakt och gemenskap. Nattkyrkan är öppen ungefär en fredagskväll i månaden, kl 21.00 till 24.00. Vi firar en enkel mässa cirka 22.30.

Välkommen!