Domprost i Lund?

Domprosten/kyrkoherden har till uppgift att leda och bygga nytt för framtiden, tillsammans med kyrkans förtroendevalda och anställda och i samverkan med övriga samhället. Lunds pastorat omfattar sju församlingar med ca 51.300 kyrkotillhöriga och 200 anställda. Domprosten har ledningsansvar för katedralverksamheten inklusive pilgrimsarbetet, för nationell och internationell samverkan och är vice ordförande i Domkyrkorådet, vice preses i domkapitlet samt biskopens ersättare i stiftsstyrelsen. Tillträde 1 januari 2014.

 

Kvalifikationskrav

Teologi

 • God förkunnare som kan leda, entusiasmera och samverka.
 • Verka för ett livaktigt gudstjänst- och församlingsliv och ha erfarenhet av gudstjänstlivets förnyelse.
 • Akademiska meriter, gärna dokumenterad forskarutbildning.

Ledarskap

 • Inspirera och utveckla medarbetare mot fastställda mål.
 • Leda och utveckla katedralverksamheten.
 • Visa integritet och mod i ledarskapet, respektera och kunna samverka med förtroendevalda.
 • Förmåga att skapa ett positivt arbetsklimat.
 • Erfarenhet som chef, exempelvis som kyrkoherde i större församling, och glädje i att utöva administrativa arbetsuppgifter.
 • God kommunikativ förmåga och social kompetens.

Samverkan

 • Erfarenhet och förståelse för arbete i en förtroendemannastyrd organisation.
 • Verka för balans mellan och inom arbetsenheterna i pastoratet och ha förmåga att se och lyfta fram det som kännetecknar respektive församling, liten som stor.
 • Samverka med kyrkans förtroendevalda, med stiftet, och andra verksamheter och organisationer i samhället.
 • Samverka nationellt och internationellt.

Tjänsten tillsätts av tillsättningsnämnden, vilken består av ledamöter från stiftsstyrelsen och kyrkonämnden i Lunds kyrkliga samfällighet.

Frågor om tjänsten besvaras av biskop Antje Jackelén, 046-15 55 01, och kyrkonämndens ordförande Walter Übelacker, 070-214 74 90.

Fackliga företrädare
Mia Möller KyrkA, 070-529 93 06,
Thomas Carlsson Vision, 046-35 87 30
Kerstin Nilsson SSR, 046-35 87 61
Helena Sandberg Kommunal, 010-442 79 78
Britta Johansson Lärarförbundet, 070-600 78 17

Ansökan, märkt med ref nr 7/2013, skall vara Lunds kyrkliga samfällighet, Kyrkoförvaltningen, Box 1096, 221 04 Lund eller lks@svenskakyrkan.se tillhanda senast 2013-02-28.