Bibelstudium för ungdomar på lovet

På sportlovet, torsdagen den 21 februari, kl 12-13 är du välkommen att tillsammans med prästen Fredrik Beverhjelm gräva djupare i Bibelns värld.

Vi träffas i rummet Donatus i Domkyrkoforum. Ingen anmälan behövs. Har du frågor kontakta gärna Fredrik Beverhjelm, fredrik.beverhjelm@svenskakyrkan.se, 046 35 87 45.