Böner på tusen språk

Fredagen den 1 mars firas Världsböndagen över hela världen på 1000 språk och i 170 länder.

I år är det kvinnor i Frankrike som har utformat gudstjänsten med temat Jag var en främling och ni tog emot mig. I gemensam bön, sång och reflektion får vi samlas kring uppgiften att öppna våra dörrar och hjärtan för dem som söker skydd och trygghet hos oss.

Kom och var med: i Domkyrkan kl 12.00 eller i Västerkyrkan kl 18.30 med fika efteråt.

Lunds ekumeniska kvinnoråd står bakom inbjudan i Lund.