Knut den Helige

Den 10/7 är det kung Knuts helgondag. Denna dag 1086 mördades han inför altaret i S:t Albanskyrkan i Odense.Knut hade året innan, 1085, skänkt en mycket stor gåva till ”den ännu icke fullbordade kyrkan i Lund.” Detta donationsbrev skrevs den 14 maj 1085 och innebar i praktiken att medel avsattes för att man skulle kunna bygga den fantastiska, romanska byggnad som än i våra dagar står mitt i Lund, dvs Lunds domkyrka. Anledningen till mordet var att kung Knut våga att utmana stormännen genom att begränsa deras privilegier.
Knut var son till Sven Estridsen, som lät bygga biskopskyrkor i mitten av 1000-talet både i Lund och i Dalby. Knuts drottning var den flandriska prinsessan Adèle, som i direkt nedstigande led var släkt med Karl den Store – finare kundet det inte bli. Karl den Store var ju det kristna idealet vid denna tid. När Knut mördades flyttade Adèle, eller drottning Edel, som hon kallas i Danmark, med sina barn tillbaka till sin fars hov. Hon gifte sedan om sig med en furste i Lombardiet.