Se havet i Domkyrkoforums lanternin

Under Kulturnatten den 21 september är det premiär för videoinstallationen Conditions of Sea av Emily Mennerdahl och Jonas Böttern. Varje kväll under en månads tid kommer havet att bölja i det stora fönstret i Domkyrkoforum.

Conditions of Sea är en offentlig videoinstallation som visas och integreras i Lunds stadsmiljö och arkitektur. Verket projiceras inifrån det stora utskjutande fönstret i domkyrkoforum och är synligt från gatan och domkyrkoplatsen kvälls- och nattetid. Installationen visas kontinuerligt under en månads tid, med premiär på Lunds kulturnatt den 21 september 2013 och avslutas på Lunds konstkväll den 19 oktober 2013.

Conditions of Sea gestaltar havet i olika tillstånd och under olika tidsperioder på dygn och år.  Vattenmassa, vågor, dyningar och strömmar flätas samman och skapar en monokrom tudelad bild med himmel och hav. Havets rörelse med avsaknad av början och slut reflekterar över hur tid upplevs i naturen, vilande men tillika föränderlig och oändlig. Med referenser till tid och plats vilar verket i stadens stillastående arkitektur samtidigt som den ställs i kontrast till en stads snabba tempo. I sin enkelhet skapar installationen ett band mellan stillhet, rörelse och avstannande.

Med ett kargt hav som utgångspunkt är Conditions of Sea filmad med långa oavbrutna tagningar. En statisk bildkomposition med frånvaro av narrativ gör att de rörliga bilderna närmar sig fotografiets sätt att förmedla tid och berättande. Den repetitiva videon och dess enahanda inramning strävar efter att fånga den omedelbara stillheten i ett fotografi. Ett ifrågasättande uppstår angående dessa två mediums olika beskaffenheter men visar även hur starkt knutna de är till varandra.

Skapad med det specifika stadsrummet i beaktning, i både planerande och utförande, är bilden av himmel och hav inramad av Domkyrkoforums kopparskimrande fasad. Havet rör sig envetet fram och tillbaka i en palett av gråa toner, präglad av den enorma katedralen precis intill. Havet ger till staden en vidsträckt horisont att blicka mot på väg till eller från något av stadens alla göromål, kanske är det en invit till att stanna upp. Vid arbetsdagens slut fram till morgonens tidiga timmar liknas domkyrkoforums utskjutande fönster en gammal diabildsvisare. Visad genom ljus exponeras bilden av havet på fönstret. Det projicerade havet blir levande mot glaset men saknar all fysisk beständighet.  I ett nyskapat stadsrum skapas ett samspel mellan tid och plats, det temporära och det varaktiga.

Hillside Projects är ett pågående samarbete mellan konstnärerna Emily Mennerdahl och Jonas Böttern. Hillside Projects undersöker människans syn/relation till naturen utifrån vetenskapliga, poetiska och politiska ståndpunkter. Deras projekt bygger på undersökningar och studier av specifika platser och företeelser i naturen. Platsernas fysiska och kulturella topografi kartläggs i en process där fakta möter eteriska resonemang. Flora, fauna, plats och geologi granskas för att sedan ta sin form i video, fotografi, måleri och teckning.

Utfört med stöd av Lunds kommun, Lunds domkyrka, Filmcentrum Stockholm, B.A Foto Lund, Tork,  SCA och Highway Ljud och Ljus.
www.hillsideprojects.se