Pilgrimsplats Liberiet i höst


Välkommen till Pilgrimsplats Liberiet! Pilgrimsplatsen finns i det medeltida tegelhuset bredvid Domkyrkan. Höstens öppettider gäller från den 1 september.

Det är pilgrimsbön i Domkyrkans krypta onsdag, torsdag, fredag kl 9.00.
Därefter blir det bibelsamtal på Pilgrimsplatsen fram till kl 9.50.

Onsdag är Pilgrimsplatsen öppen till kl 12.00.
Torsdag och fredag har vi öppet i samband med bibelsamtalet.

För mer information
Anna Alebo, pilgrimspräst, 046 35 87 64, anna.alebo@svenskakyrkan.se
pigrim@lundsdomkyrka.se
www.pilgrimsvagen.se