Resultat kyrkovalet

Nu har alla röster i kyrkovalet räknats och det preliminära valresultatet är färdigt. 

I valet till kyrkofullmäktige i Lunds pastorat blev valdeltagandet 17 %, en ökning med 3,4 % från förra valet 2009. Tack för din röst! Hur rösterna i Lund fördelades framgår av nedanstående tabell: De närmaste veckorna ska alla röster räknas ännu en gång, personrösterna ska räknas och de röster som förklarats ogiltiga vid den preliminära röstsammanräkningen på valdagen ska ännu en gång prövas om de ska förklaras giltiga eller ogiltiga. Det slutliga valresultatet kan därmed skilja sig något från det som anges på denna sida.

Preliminärt valresultat i valet till kyrkofullmäktige i Lunds pastorat:

2013 2009
Nomineringsgrupp % Antal Mandat % Antal Mandat
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 29,40 2113 10 25,08 1476 12
Borgerligt alternativ 12,95 931 5 14,72 866 5
FRIMODIG KYRKA 6,92 497 2
KYRKANS VÄL – borgerlig samverkan i Lunds pastorat 3,91 281 1 12,05 709 4
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 33,30 2393 12 48,15 2833 24
ÖPPEN KYRKA — en kyrka för alla 13,52 972 5

 

På nationell nivå, till kyrkomötet, blev det preliminära valresultatet detta:

2013 2009
Nomineringsgrupp % Antal Mandat* % Antal Mandat
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 29,42 198507 73 28,32 186234 71
Borgerligt alternativ 12,56 84749 31 16,18 106383 41
Centerpartiet 11,89 80187 29 13,78 90620 34
Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK 3,29 22180 8 5,26 34580 13
FRIMODIG KYRKA 4,74 31989 12 5,08 33425 13
Kristdemokrater i Svenska kyrkan 4,76 32111 12 6,99 45991 18
Kyrklig samverkan i Visby stift 0,18 1228 1 0,17 1090 1
Miljöpartister i Svenska kyrkan 4,69 31648 12 3,16 20764 8
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 15,25 102898 38 13,16 86567 33
Skanör Falsterbo Kyrkans Väl 0,05 317 0 0,08 499 0
SPI Seniorpartiet 0,22 1483 0 0,44 2872 1
Sverigedemokraterna 5,95 40171 15 2,86 18815 7
Vänstern i Svenska Kyrkan 2,36 15918 6 1,25 8218 3
ÖPPEN KYRKA — en kyrka för alla 4,64 31284 12 3,28 21568 8