Fredrik Modéus ny präst i Domkyrkan från årsskiftet

Den 1 januari 2014 får Svenska kyrkan i Lund en ny organisation. Domprosten ansvarar från årsskiftet för alla sju församlingar i staden. I Domkyrkoförsamlingen kommer Fredrik Modéus att arbeta som arbetsledande komminister.

Sedan tidigare har det varit klart att Kerstin Hesslefors Persson blir domprost i Lund från den 1 januari 2014. Den 12 januari välkomnas hon i Domkyrkans högmässa. Den avgående domprosten Håkan E Wilhelmsson avskedspredikar på annandag jul, den 26 december.

Med det breddade ansvar som domprosten får efter årsskiftet har ett antal arbetsledande komministrar utsetts som ska verka i stadens olika församlingar. För Domkyrkoförsamlingens del är det Fredrik Modéus, tidigare kyrkoherde i Helgeands församling och de senaste åren tjänstledig för att doktorera, som har fått tjänsten som arbetsledande komminister. Vi hälsar Fredrik varmt välkommen!