Delaktighet och mångfald viktigt för Fredrik Modéus

fredrik_modeus_svartvitt

Lunds nya domprost Kerstin Hesslefors Persson ansvarar för stadens sju församlingar. I Domkyrkoförsamlingen har Fredrik Modéus tillträtt som församlingsherde.

Med det breddade ansvar som domprosten har i den nya organisationen för Svenska kyrkan i Lund, har ett antal församlingsherdar utsetts som ska verka i stadens olika församlingar. Fredrik Modéus var tidigare kyrkoherde i Helgeands församling. De senaste åren har han varit tjänstledig för att doktorera.

Delaktighet är ett favoritord för Fredrik Modéus, som brinner för att människor ska komma till kyrkan som de är. Vill du engagera dig ska du få ansvar, vill du fira gudstjänst eller bara slinka in ibland ska du få det. Gemenskap är flexibelt.
– Jag är en varm anhängare av mångfald när det gäller ålder, kön och nationalitet. Det händer något särskilt när man värnar om människors olikheter och kyrkan är en bra arena för det, säger Fredrik.

I vårnumret av Domkyrkans tidning Finn kan du läsa en längre intervju med Fredrik. Vi hälsar Fredrik Modéus varmt välkommen!