Möt Gud och dig själv

mediationskuddar
En uråldrig metod att möta sig själv och Gud är att sitta stilla i tystnad. Det kan kallas meditation eller reflektion och finns i de flesta religioner.

På Liberiet bredvid Lunds domkyrka kan du öva tyst meditation enligt zen-metoden. Jan Kjellström leder meditationen på måndagar klockan 12.30-13.30, med introduktion 12.15. Jan har telefon 046 35 87 35. Eva Månsson Carleheden, 046 35 87 36, leder meditation på torsdagar klockan 17. Fredagar klockan 6.45-8.00 leds sittningen av Janet Runeson, 046 222 92 42. Fredagar klockan 8.45-10.00 är det Gunilla Lindén som leder, 046 14 41 97.