Fettisdagen

Tre dagars fest och glädje föregår den fyrtio dagar långa fastan. Fastan börjat i morgon Askonsdag och dagarna innan kallas för fastlagen. Dessa dagar är direkta motsatsen till fastan.

Under fastlagen, det vill säga Fastlagssöndag, Blåmåndag och Fettisdag eller Vita Tisdag, är det fest och frossande i mat och dryck, åtminstone i gången tid. Det är under dessa dagar som karnevalen i Rio de Janeiro äger rum. Karneval betyder farväl kött. Det gäller att passa på innan fastan börjar. Då fick man inte äta kött, ägg eller mejeriprodukter. Detta sparades till Påskdagen då fastan bröts och glädjen var stor eftersom Kristus är uppstånden. Denna glädje avspeglades även i maten.