Vill du jobba som värd i Domkyrkoforum?

Vi söker en vikarierande värd i Domkyrkoforum under tiden 13 oktober 2014 – 30 augusti 2015.

Vid Lunds domkyrka finns Domkyrkoforum, en mötesplats för samtal, lärande och fördjupning i kristen tro, med Domkyrkan som utgångspunkt. I Domkyrkoforum finns utställningsytor, hörsal, pedagogisk verksamhet och ett öppet gästfritt torg med en enkel kaffeservering. Hörsalen hyrs ut till konferenser av olika slag.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att

  • Se och möta Domkyrkoforums besökare utifrån vars och ens särskilda behov samt att vid behov hänvisa till andra medarbetare
  • Ansvara för bokning av och service vid konferenser och uthyrningar, förberedelser inklusive möblering, genomförande och efterarbete.
  • Samverka med husmor rörande serveringsverksamhet och vid behov bistå   husmor.
  • Svara för den löpande serveringen på Domkyrkoforums entrétorg. Samverka med husmor rörande beställning, planering och beredning.
  • Ansvara för schemaläggning rörande bemanningen av Domkyrkoforums entrétorg.
  • Ansvara för lokalbokning och löpande tillsyn av Domkyrkoforums lokaler.

Vi söker dig som är serviceinriktad, gillar omväxlande och praktiska arbetsuppgifter och är mån om att alltid möta besökare på ett positivt sätt. Vi tror att du har erfarenhet av arbete på t ex hotell eller konferensanläggning. Goda språkkunskaper och goda kunskaper om Svenska kyrkan och Lunds domkyrka är önskvärda.

Vi förutsätter att du tillhör Svenska kyrkan och är beredd att vara en tydlig representant för Lunds domkyrka och Svenska kyrkan gentemot Domkyrkoforums besökare. Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet.
Schemalagd arbetstid. Helgtjänstgöring kan förekomma.

Intervjuer äger rum på förmiddagen måndagen den 26 maj.

Upplysningar lämnas av 
Församlingsherde Fredrik Modéus, tel 046-35 87 61 / 0708-24 06 44
Församlingsstrateg Rickard Bonnevier, tel 046-35 87 41 / 0734-48 58 41

Ansökan med löneanspråk, märkt med ref.nr 17/2014, skall vara Svenska kyrkan i Lund, Kyrkoförvaltningen, Box 1096, 221 04 Lund eller lundspastorat@svenskakyrkan.se tillhanda senast 2014-05-22.