Ärkebiskop Andreas Sunesen och Dannebrogen

Den 15 juni fick danskarna enligt legenden sin flagga. Under ett korståg i Estland 1219 föll Dannebrogen ned från himlen i ärkebiskop Andreas händer.

Detta som ett synligt tecken från ovan att Gud bistod honom i hans kristnande av esterna. Även om detta kristnande säkert gick ganska brutalt till.

Andreas Sunesen kom från en högt uppsatt släkt i Danmark, nämligen Hvideätten. Han var en synnerligen bildad man. Särskilt utmärkte han sig med sina stora kunskap inom teologi, juridik och latinsk diktning. Hans lärda bakgrund gjorde att han på många sätt höjde Domskolans i Lund anseende. Andreas Sunesen hade nära relationer med påven i Rom och var dennes ställföreträdare i ärkebiskopsdömena i Lund och i Uppsala. Han introducerade också en ny munkorden i Skåne: dominikanerna.

Andreas Sunesen avled 1228 och ligger begravd i sarkofagen i dopkapellet i Lunds domkyrka. Han jordiska kvarlevor har undersökt av forskare vid ett par tillfällen. Delar av hans begravningsklädet finns att beskåda i Domkyrkomuseets Skrudkammare.

Den 15 juni kommer Dannebrogen att sättas upp vid hans sarkofag i dopkapellet.