Ett enda bröd och en enda mänsklighet!

flicka_bröd3
”Antifascism är självförsvar – Kämpa Malmö” lyder texten på en T-shirt jag fick idag. Fin tröja tänkte jag, den kan jag sätta på mig över prästskjortan imorgon när jag protesterar mot svenskarnas parti på Limhamns torg. Men, tänkte jag sedan, får jag kombinera min ämbetsskjorta med en sådan textrad?

 – Ja, svarar jag mig själv, i en ickevåldsanda kan jag stå för det.

En mening kommer till mig i tankarna ”ett enda bröd och en enda mänsklighet”. Jag skannar min hjärna och hittar var jag har hört den. Den är hämtad ur en av de mest använda Tackbönerna efter nattvarden enligt svenska kyrkans ordning. Så här går den:

Kristus, vi tackar dig för din outsägligt rika gåva.
Du blev ett svar på vår bön,
ett bröd för vår hunger.
Hjälp oss nu att vara ditt svar till dem,
som saknar vad vi äger i överflöd.
Hjälp oss att höra det rop som du har hört,
förstå den nöd som du har förstått,
tjäna den mänsklighet som du har tjänat.
Uppenbara för oss ditt bords hemlighet:
ett enda bröd och en enda mänsklighet.
Amen.

flicka_hoppar

Budskapet som svenskarnas parti för ut angriper delar av mänskligheten. Om jag lever i övertygelsen om att vi alla är en enda mänsklighet, angriper de också mig. Visserligen är medlemmarna i Svenskarnas parti också en del av vår mänsklighet men de tar sig friheter, går över gränser och trampar på de svaga, därför måste vi säga ifrån. Imorgon ska jag alltså stå med min skjorta, min T-shirt och mitt böneplakat och agera i självförsvar.  Eller som Jesus skulle ha sagt ”Det ni har gjort mot en av mina minsta har ni även gjort mot mig.”

Lisa Vinsander, studentpräst i Lund