Vandra till heliga platser i Lund

Den 7 oktober 2014 kl 18.00-20.00 kan du följa med på en meditativ vandring mellan de försvunna kyrkorna i Lund. Vi vandrar från altare till altare och lyssnar till deras berättelser.

pilgrim1

Vi samlas vid Pilgrimsplats Liberiet söder om Lunds domkyrka. Anmäl dig senast dagen innan till pilgrim@lundsdomkyrka.se

Information
pilgrimspräst Anna Alebo, 046 35 87 64, diakon Maria Leijman, 046 35 87 46.

himmel_liberiet