Jungfru Marie födelsedag

Dagens namn är Alma som på hebreiska betyder ”ung kvinna”. Detta är jungfru Marias födelsedag. Denna dag firades särskilt under senmedeltiden i Lunds domkyrka när kulten av jungfru Maria var som allra mest populär.

Marias föräldrar var enligt de apokryfiska böckerna Anna och Joakim, som var barnlösa och hade gett upp hoppet på barn. En ängel kom till Anna och sade:” Anna, Anna. Herren har hört din bön. Du skall bli havande och föda och den du föder skall bli omtalad i hela världen.” Och Anna födde Maria.