Internationell arbetsplats skapade Domkyrkan

När Lunds domkyrka skulle byggas runt 1100, tillkallades den tidens främsta specialister inom arkitektur och skulptur.

Vi vet att den arkitekt som ledde arbetet med uppförandet av katedralen hette Donatus och han kom troligen från Lombardiet via domkyrkobygget i Speyer, Tyskland. I hans arbetslag här i Lund ingick människor från Italien, Tyskland, Frankrike och England förutom alla skåningar och övriga danskar som rekryterades hit.

Detta var i sanning en internationell arbetsplats, där olika språk samsades med byggfacktermer. De lärdaste kunde nog uttrycka sig på latin, som ju var medeltidens internationella språk. Konsten att bygga romansk arkitektur lärdes ut av de som lärt sig konsten i övriga Europa. Stenmästare och murare vandrade sedan från bygghytta till bygghytta och så spred sig kunskapen om teknik, arbetsredskap med mera till många olika platser.

Tack vare dessa människor från hela kontinenten byggdes Lunds domkyrka som ännu idag stolt reser sig över staden.

Anita Larsson
domkyrkoguide