Höstnumret av Finn är här

finn_3_2014

Nu har höstens nummer av Domkyrkans tidning Finn kommit. Du kan hämta din tidning gratis i Domkyrkan, Domkyrkoforum och på Pilgrimsplats Liberiet.

Här kan du läsa Finn 3-2014 digitalt. Vi lägger också ut tidningar på Lunds turistbyrå, hotell och caféer.