Gud 07.07: Familj

Vad gör en familj till en familj?

Jesus har botat och predikat. Nu sitter han omgiven av människor som sökt upp honom. Plötsligt tränger sig någon fram till honom, böjer sig ned och viskar halvhögt ”Din mor och dina bröder är här utanför och söker dig.” Jesus svarar med en fråga, ”Vem är min mor och mina bröder?”.

Lånar vi frågan och gör den till vår kan den få oss att fundera över våra egna nära relationer. Vad är en familj? Vem lever jag i familj med? Vad konstituerar en familj?

Jesus ser utöver människorna omkring sig och fortsätter, ”Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor.”

För den som någon gång känt att de människor som egentligen är mig närmast inte förstår mig, inte ser vem jag på djupet är kan Jesus bli en vän. Han vidgar familjebegreppet och visar att de går att bilda livsgemenskaper med andra än dem vi är släkt med.

Att ställa sig på Jesu plats i berättelsen kan vara en hjälp när vi behöver värna vår integritet. När vi behöver säga nej. När de som vi lever nära har bilder av oss vi inte kan eller vill leva upp till. När vi söker vår egen väg och strävar efter att bli mer oberoende av andras bekräftelse.

Maria då och syskonen, vad gjorde Jesu svar med dem? Det säger inte texten något om. Kanske blev de både ledsna och arga. Hans svar gav dem också möjlighet att närma sig honom på ett annat sätt. Var det här Maria överskred de biologiska banden och också blev lärjunge för att följa Jesus till korset och uppståndelsen och bli del av den första församlingen?

Jesus går hela sitt liv utanför lägret – föds i en annorlunda familjekonstellation, börjar sitt liv som flykting, umgås med udda och utstötta, dör utanför stadsmuren och överskrider dödens gräns.

Text Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan
Foto Kristina Strand Larsson