Musik som hjälper

duva2

Den 22 mars 2015 kl 15.30 medverkar Mikaelskören i en musikgudstjänst med titeln Sånger från när och  fjärran.

Gudstjänsten är ett led i fasteinsamlingen till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete.

Information
Veronica Helm Andréasson, veronica.helm.andreasson@svenskakyrkan.se, 046 35 87 44.