Fredrik Modéus.

Öppna lördagsföredrag med Lunds domkyrkas vänner

Våren 2015 bjuder Lunds domkyrkas vänner som vanligt in till lördagsföredrag om olika ämnen. Alla är välkomna.

Plats är Laurentiisalen i Domkyrkoforum kl 10.45.

7 februari
Bland judar och araber Bengt Knutsson, docent, orientalist och diplomat. Föredraget inleds med kaffe.

14 mars
Att bygga församling – tankar kring kyrkans framtid Fredrik Modéus, församlingsherde i Domkyrkoförsamlingen och biskop electus i Växjö stift.

11 april
Att leva för en vision – tankar kring ekumenik och kyrkornas enhet Kjell Ove Nilsson, domprost emeritus.
Föredraget inleds med kaffe.

Lunds domkyrkas vänner vänder sig till alla intresserade. Du kan komma när du vill utan att anmäla dig. Vill du veta mer, kontakta Veronica Helm Andréasson, veronica.helm.andreasson@svenskakyrkan.se, 046 35 87 44.