Vårnumret 2015 av Domkyrkans tidning Finn

Vårnumret av Domkyrkans tidning Finn kan du hämta gratis i Domkyrkan eller Domkyrkoforum.

Vi lägger även ut tidningen på Lunds turistbyrå och stadens hotell. Här finns Finn att läsa i pdf.