Aborträtt, slöja eller patriarkalt språkbruk – tala om allt i vår interreligiösa tankesmedja

En feministisk mångreligiös tankesmedja
– Aborträtt, slöja eller patriarkalt språkbruk, vad vill du samtala om?

Välkommen till Systerskap och religionsmöte! En feministisk & mångreligiös tankesmedja för dig som tillhör systerskapet och samtidigt delar erfarenheten av att vara troende (eller sökande).

Systerskap och religionsmöte är en reaktion på avsaknaden av ett forum där kvinnans rättigheter diskuteras utifrån en religiös livsåskådning. Tankesmedjan är således en reaktion mot såväl den feminism som förbiser eller misstänkliggör den religiösa sfären som mot den antifeminism som råder i vissa religiösa kretsar.

Vi samlas för att diskutera de frågor som vi tycker känns viktiga med respekt för och med utgångspunkt i såväl våra erfarenheter som kvinnor som vårt liv i tro.

Träffar våren 2015 i Lund
28 januari: Samtalskväll
25 februari: Terrorismens psykologi
25 mars: Tillsammans för Sverige
29 april: Panelsamtal
Mötena äger rum kl. 18.30 på Domkyrkoforum i Lund, om inget annat anges.

Tankesmedjans värdegrundspelare
Deltagarna är:
Troende i olika former (eller sökande)
Feminister (eller sökande)

Samtalen ska:
Vara trygga och respektfulla
Ha sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter
Det som sägs på mötena, stannar på mötena
Vi respekterar HBTQ-personer
OCH sist men inte minst:
Tankesmedjan är ingen åsiktsgemenskap! Vi accepterar olikheter.

Kontakta Lisa Vinsander, studentpräst, lisa.vinsander@svenskakyrkan.se
eller se Facebook Systerskap och religionsmöte