Musik för fred och försoning i Nattkyrkan

Fred och försoning är temat för Nattkyrkan i Lunds domkyrka den 27 februari 2015.

Gäster är Engerkvartetten, Oscar Michael, piano, gitarr och sång, Anna och Therése Bergbom, gitarr och sång och Per Lundahl, gitarr.

Nattkyrkan är en mötesplats i Lunds domkyrka för stillhet, reflektion, enskilda samtal, fika, andakt och gemenskap. Tid: 21.00 till 24.00. Vi firar en enkel mässa cirka 22.30. Välkommen!

Information
Maria Leijman, 046 35 87 46, maria.leijman@svenskakyrkan.se