Mikaelskören sjunger för hela världen

Den 22 mars 2015 klockan 15.30 medverkar Mikaelskören i en musikgudstjänst i Domkyrkan med titeln Sånger från när och fjärran.

Torrid Bengtsson, stiftskonsulent för miljöfrågor talar om Vårt viktiga vatten.
Stefan Ekblad, körledare. Veronica Helm Andréasson, präst.
Kollekt till fasteinsamlingen, Svenska kyrkans internationella arbete.

Över hela världen börjar vårt livsviktiga vatten bli en bristvara. Det finns en ”osynlig” vattenförbrukning som vi inte märker. Vi påverkar vattenkonsumtionen i andra delar av världen genom de varor vi köper. Det finns ett samband mellan klimatförändringarna, matproduktionen och vattenfrågan.

Information
Veronica Helm Andréasson, präst i Domkyrkoförsamlingen och ansvarig för det internationella arbetet, 046 35 87 44, veronica.HelmAndreasson@svenskakyrkan.se