När ringer Domkyrkans klockor?

Ibland får vi frågor varför och när Domkyrkans klockor ringer.

Domkyrkan har både ett klockspel som spelar en melodi och kyrkklockor som ringer till gudstjänst och vid andra tillfällen.

Klockspelet spelar en psalm kl 9.00 och 15.00 varje dag.

Domkyrkans kyrkklockor ringer kl 8.00, 12.00 och 21.00. På onsdagar kl 18.30 inför kvällsmässan, på torsdagar kl 18.30 inför Taizémässan. På lördagar ringer klockorna till helgsmål kl 18.00. Söndagar ringer vi inför högmässan kl 10.30, 11.45 och 11.00.

Vi ringer även inför övriga gudstjänster vid olika tillfällen.

Information
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, 046 35 88 81, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se