Nattkyrka med scener ur ett äktenskap

Den 20 mars 2015 framför Teater Drevet ett utdrag ur höstens premiär av Ingmar Bergmans Scener ur ett äktenskap i Nattkyrkan. För musiken står Malkut med Daniel Biel.

Nattkyrkan är en mötesplats i Lunds domkyrka för stillhet, reflektion, enskilda samtal, fika, andakt och gemenskap. Tid: 21.00 till 24.00. Vi firar en enkel mässa cirka 22.30. Temat för våren är Fred och försoning.

Information
Maria Leijman, diakon, 046 35 87 46, maria.leijman@svenskakyrkan.se