Grattis på namnsdagen jättinnan Gerda

Denna figur är inte lika känd som jätten Finn, med båda skulpturerna finns i kryptan.

Jätten Finn står invid brunnen i den norra delen av kryptan medan man stöter på hans hustru Gerda eller gumman Finn, direkt ner man kommer ner för trappan från södra sidoskeppet.

Enligt sagan kom jättinnan för att hjälpa sin man, Finn, att riva kyrkan. Hon gick dock samma öde till mötes som han, nämligen att förvandlas till sten av de första solstrålarna. Gerda håller framför sig ett litet barn, sonen Sölve.

Vad denna skulptur egentligen ska föreställa, ja därom tvista de lärde. Olika förslag har lagts fram, mer eller mindre trovärdiga.

Det man kan säga är att både jätten Finn och Gerda sannolikt ursprungligen har funnits på en annan plats i kyrkan, kanske redan under 1000-talets mitt. I så fall flyttades de ner till kryptan efter den stora branden som härjade Domkyrkan 1234. Skulpturernas betydelse har diskuterats under lång tid, men denna har säkerligen varit helt klar för de människor som levde under medeltiden. Då var symbolerna och tolkningen av dem var mer eller mindre allmän kunskap.

Anita Larsson, domkyrkoguide