Påsken är väntan, passion, död och kärlek

Den kristna påsken är ett spännande drama. Här berättar domkyrkokaplan Lena Sjöstrand vad som händer.

Palmsöndagen inleder Stilla veckan. Temat är Vägen till korset och evangeliet handlar om hur Jesus rider in i Jerusalem, han möts av jubel. Senare i veckan ropar folket korsfäst. Högmässan börjar med en procession på Domkyrkoplatsen. Vi bär med oss sälgkvistar som ibland kallas Nordens palmer. Under hela fastan har vi deltagit i insamlingen Allt för att utrota hungern. Insamlingen avslutas med kollekten på Palmsöndagen. De fyra evangelisterna berättar lite olika om händelserna i Stilla veckan och Påsk. 2015 läser vi från Palmsöndagen till Påskdagen passionshistorien enligt Johannes.

Skärtorsdagen är en högtidlig dag under kyrkoåret. Evangeliet handlar om hur Jesus instiftar nattvarden och sedan bryter upp för att gå till Getsemane där han grips. Mot mässans slut dukas altaret av. Nattvardskärl, ljus, blommor och dukar bärs bort som ett sätt att gestalta hur Jesus går in i utsatthet och kläs av yttre styrka. Efter mässan finns möjlighet att sitta kvar i den mörka kyrkan i tystnad.

Långfredagen är Jesu dödsdag. Denna dag brinner inga ljus i kyrkan och orgeln är tyst. På altaret finns fem röda rosor som minner om Jesu fem sår. Krucifixet bär en törnekrona. I Domkyrkan firar vi långfredagsgudstjänst 11.00, korsandakt 15.00 och gravläggningsgudstjänst 17.00 i kryptan. Till korsandakten går en ekumenisk långfredagsvandring som börjar vid Klosterkyrkan 12.00.

Påskaftonen är en dag av väntan. I Domkyrkan firas inga gemensamma gudstjänster. Efter gravläggningsgudstjänsten på Långfredagen stängs kryptan som symboliserar Kristi grav. På natten 23.30 möts vi för att med kvinnorna gå till graven. Nattens tema är Genom död till liv. Vi vandrar ned i kryptan med rökelse och möts av påskljuset, påskropet och påskevangeliet. Jesus är uppstånden! Ur kryptans brunn hämtar vi vatten för nattens dop och doppåminnelse. Klockorna som varit tysta ringer nu igen.

Påskdagen fortsätter vi att fira Kristi uppståndelse. Ljus, påskliljor, glädje och sång präglar vår mässa. Nu börjar de femtio glädjerika dagarna som påsken kallas. Livet vann dess namn är Jesus.

Annandag påsk har tema Möte med den uppståndne. De tre årgångarnas evangelier handlar om hur lärjungarna på olika sätt möter Jesus som uppstånden. Han vandrar med dem på väg till Emmaus, Han inbjuder dem att se hans kropp och händer. Han äter tillsammans med dem och han säger att han kommer för att ge frid. Lärjungarna går från rädsla och sorg till att våga tro och hoppas.