Lisa Vinsander är studentpräst i Lund och medarrangör till denna studentafton. Clara Sjöberg är teologistudent och medverkar i panelsamtalet.

Studentafton om feminism och religion – hur funkar det?

Kan religion bidra till den feministiska debatten? Finns det ett systerskap över religionsgränserna? Kan feminismen bidra till de olika religionerna?

Vad innebär det egentligen att vara en kristen/judisk/muslimsk feminist? Detta är några av frågorna som tas upp under vårterminens sjätte Studentafton som arrangeras med hjälp av Studentprästerna i Lund.

Studentafton välkomnar till ett unikt samtal om feminism och religion med utgångspunkt i muslimsk, kristen och judisk tro.

Medverkande
Clara Sjöberg, kristen teologistudent vid Lunds universitet och medskapare till Systerskap och religionsmöte.
Sarah Delshad, samhällsdebattör, frilansskribent och grundare till Muslimska feminister.
Emilia Melgar Arnheim, judinna, journalist och producent på Sveriges Radio P3.

Tid och plats
Aftonen hålls på Palaestra et Odeum kl 19.00 den 15 april 2015, där du som alltid efter aftonen ges tillfälle att ställa frågor och bli en del av samtalet.

Biljetter
www.biljett.studentlund.se och även i Studentinfo
70 kr för medlemmar i Studentlund
100 kr för övriga
Ett 20-tal gratisbiljetter kommer som alltid att släppas i dörren (gäller medlemmar i Studentlund).

Varmt välkomna önskar Studentaftonutskottet!

Information
Lisa Vinsander, studentpräst, 046 35 87 36, lisa.vinsander@svenskakyrkan.se