Gud 07.07: Himmelrikets nycklar – försoningens sakrament

Jesus sade: Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.

Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen. (Matt 16:18–19).

Petrus, vad hade vi gjort utan dig, du försoningens apostel? Petrus, Kristus gav dig nycklarna till himmelriket, de nycklar med vilka du har makten att lösa och binda människans vid hennes synder, en makt som kommer av din ofullkomlighet. En ofullkomlighet som bygger på svek, ett trefaldigt svek då du tre gånger förnekade din mästare när han behövde dig som bäst. I denna din ofullkomlighet visar du på människans villkor, på människans benägenhet att göra det som är ont. Alla har vi någon gång svikit vår mästare, vår nästa och oss själva. Men det slutar inte här. Petrus, du visar oss en väg ut ur sveket, ut ur förnekelsen, den väg som kallas för förlåtelsens och försoningens väg.

Petrus, du visar på den kraft som finns i förlåtelsens ord, de ord som har makten att lösa människans från hennes synder. Denna makt, Petrus, kommer av din egen erfarenhet av svek, en erfarenhet du delar med alla människor. Vägen fram till förlåtelsen är, och förblir, smärtornas väg. Att erkänna sin skuld inför sig själv, en präst och Gud är smärtsamt, en smärta som kommer av rädslan för det man gjort mot sig själv och mot sin medmänniska. I förlåtelsens ord kommer befrielsen från smärtan, en befrielse som visar på vägen framåt, på den väg som leder genom den trånga porten in i Guds rike.

Förlåtelsens baksida är bindandet av synder. Petrus, du visar på att dessa bindenycklar inte finns hos Gud, utan i människans rädsla och bundenhet i sig själv. Bindenycklarna finns inte i förlåtelsen utan är de som hindrar människan från att bekänna sin synd och genom bekännelsen bli befriad. Det finns inga bindenycklar i förlåtelsen. Det var bindenycklarna, Petrus, som gjorde att du förnekade sin mästare. Dessa bindenycklar leder till fördärvet, ett fördärv som vänds i hopp och glädje genom förlåtelsens ord: Dina synder är dig förlåtna.

Text Johannes Lindsund, teologiestuderande
Foto Kristina Strand Larsson