Lunds universitetet firar 350 år!

Den 19 december 1666 beslöt Karl XI:s förmyndarregering att grunda Lunds universitet och den 28 januari 1668 skedde den högtidliga invigningen.

När Lunds universitet nu ska uppmärksamma sitt 350-årsjubileum väljer de att fira båda dessa datum och hela tiden däremellan, alltså från den 19 december 2016 till och med den 28 januari 2018.

Under jubileet tas tillfället i akt att sätta strålkastarljus på universitetet och dess verksamhet. Jubileet ska också fungera som en katalysator för utveckling, relationsbyggande och opinionsbildning, och samla goda krafter kring ett gemensamt och konkret mål.

Jubileet för Lunds universitet ska präglas av allvar och humor, lätthet och tyngd.

Jubileumsaktiviteterna kommer att vända sig till såväl studenter och anställda som till grupper utanför universitetet. Det blir vetenskapliga symposier, kulturveckor, utställningar, invigningar, konserter, fester, film, böcker med mera.

Läs mer om jubileet.